Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2018

airyfairy
5161 1bd1
Reposted frommerkaba merkaba viapoezja poezja
airyfairy

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted frommerkaba merkaba viapoezja poezja
airyfairy
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
airyfairy
6179 c784 500
Reposted fromcarol91 carol91 viajabolmax jabolmax

September 30 2018

airyfairy

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viamisieq misieq
airyfairy
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle vialatusek latusek
airyfairy
3872 b455
Reposted from154154 154154 viacarmenluna carmenluna

August 17 2018

airyfairy
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viamisieq misieq

August 02 2018

airyfairy
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
airyfairy
1374 2c78
Reposted fromlanadelrey lanadelrey viaMountainGirl MountainGirl
airyfairy
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca

July 01 2018

airyfairy
1764 02ff 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaLuukka Luukka
airyfairy

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
airyfairy

Zapomnij o mnie
to wszystko zgasło

— (tango cygańskie) w: Ryszard Kapuściński — Cesarz
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdybam gdybam
airyfairy
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viafutureiscoming futureiscoming
airyfairy
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy vianicdostracenia nicdostracenia
airyfairy
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablubra blubra
airyfairy
0512 ce5c 500
Reposted fromyanek yanek viablubra blubra
airyfairy
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
Reposted fromsfeter sfeter viablubra blubra
airyfairy
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl