Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

airyfairy
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
airyfairy
– Ustanowiliśmy regułę – szepnęłam. – W odróżnieniu od ciebie nie przestrzegam reguł. Nie dał mi szansy na odpowiedź. Jego usta spotkały się z moimi i okradły mnie z siły woli.
— Blisko ciebie-Kasie West
airyfairy
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
airyfairy
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
airyfairy
0028 ed30 500
Reposted fromniezapominajka niezapominajka

September 20 2017

airyfairy
6981 6156 500
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
1830 9b21
airyfairy

September 15 2017

airyfairy
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viamikrokosmos mikrokosmos
airyfairy

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viapikkumyy pikkumyy
6708 00e0

September 09 2017

airyfairy
airyfairy
Po prostu będę ją trzymał w ramionach, ponieważ niekiedy dotyk jest jedynym sposobem, by przekazać komuś, że troszczysz się o niego bezwarunkowo. Nie wymaga skomplikowanego, głębokiego tłumaczenia.
— Kim Holden – Franco
Reposted fromnyaako nyaako viabeinthe beinthe
airyfairy
8864 29f8 500
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viabeinthe beinthe
airyfairy

“ Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem ”

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromNajada Najada viapoezja poezja
airyfairy
6981 6156 500
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
airyfairy
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viapoezja poezja
airyfairy
6978 494f
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl