Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

airyfairy
Your skin touched mine and I knew I was home
Reposted fromslowostwor slowostwor viapoezja poezja

August 11 2017

airyfairy
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow vialeniwieec leniwieec
0586 bf03
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaagp agp
airyfairy
6465 c200
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viaagp agp

July 29 2017

airyfairy
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viamisiaczek95 misiaczek95
airyfairy
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaday11shadow day11shadow
airyfairy
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viaadurowe adurowe

June 25 2017

airyfairy
Powiedz co by się musiało stać żebyś patrzyła na mnie jak kiedyś
— Malik
Reposted fromkrolewnabalonowa krolewnabalonowa
airyfairy
6848 e971
Reposted frombanitka banitka
airyfairy
6882 ed21
Reposted fromaletodelio aletodelio
airyfairy
Jest tyle miłości w twym sercu, Mała,
że późny listopad w lipiec byś zamieniała.
— SDM, Jesteś
Reposted fromdys dys
airyfairy
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viamisiaczek95 misiaczek95
airyfairy
3635 9256
Reposted fromzrazik zrazik vialikeknives likeknives
airyfairy
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialexxie lexxie
airyfairy
1779 ea86 500
Reposted fromlifeless lifeless viazupkaaa zupkaaa

June 02 2017

airyfairy
2383 ef8a

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile vialexxie lexxie

June 01 2017

airyfairy
Czasem tęsknię za czymś, czego nie potrafię nazwać, uśmiecham się do ludzi, chociaż w sercu mam bałagan.
Może coś tracę, zyskując spokój.
Bardzo dbam, by nie padły słowa, których nie można wymazać.
Nigdy jednak nie przyszło mi do głowy, jak niebezpieczne może być: Cześć, co słychać?
— M. Witkiewicz "Cześć, co słychać?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaCannonball Cannonball
airyfairy
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
8702 6d5b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl