Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

airyfairy
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viamisieq misieq
airyfairy
7742 0cf6
airyfairy
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaconvoitise convoitise

May 22 2018

airyfairy
5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoezja poezja
airyfairy
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie. Jest mi o tyle twych spojrzeń samotniej. Ciemniej opada każdy wieczór bez słów, trudniej słowa rzucone, kwiaty na drodze podnieść.
— Baczyński
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
airyfairy
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabaeven baeven

May 20 2018

airyfairy
5840 795c 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"

May 18 2018

airyfairy
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

May 13 2018

airyfairy
5444 e944
Reposted fromBloodEve BloodEve viaNaitlisz Naitlisz
airyfairy
 
Reposted from4777727772 4777727772 viagumisiowelove gumisiowelove

April 22 2018

airyfairy
5161 1bd1
Reposted frommerkaba merkaba viapoezja poezja
airyfairy
5160 44dc
Reposted frommerkaba merkaba viapoezja poezja
airyfairy
1167 92ce 500
Reposted fromPoranny Poranny viaBrainy Brainy

April 18 2018

airyfairy
3176 1781
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoborze oborze
airyfairy
Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 vialeukopenia leukopenia

March 27 2018

airyfairy
Reposted frommrrru mrrru viazwariowalam zwariowalam

March 26 2018

airyfairy
8003 b964
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan
airyfairy
8025 24be
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan
airyfairy
6945 cd2a 500
airyfairy
7304 70a7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl